Представителства » APS-Poland  
APS - POLAND
  APS Energia е дизайнер и продуцент на DC и AC системи за захранване с променлив ток
предназначени за промишлени обекти.
Постоянното сътрудничество с Института по управление на индустриална електроника и Института Електроенергетика и електрообзавеждане към Варшавския Технически Университет позволява използването на най-модерните съвременни технологии. Опитът, придобит по време на процесите на проектиране, производство и експлоатация на енергийни системи в енергетиката в десетки държави по целия свят, позволява осъществяването на проектиране и производство в съответствие с най-добрата добрата и съвременна инженерна практика.

www.apsenergia.pl
Hydro Industrie
   http://www.hydro-industrie.dz/
Promedic Tunisia
   http://www.promedictunisia.com/ 
  контакти ClickDot Ltd. - Software and web solutions