Представителства » Deabate  
Chemax Pharma Bulgaria
   www.chemaxpharma.com
VIPOM
   www.vipom.com
WATO - Expert Water Solutions
   www.wato.bg
ВЕЛЕВИ ФАРМА
   www.velevipharma.com
Българо - Полска Търговско - Промишлена Камара (БПТПК)
   www.bpcci.bg
КК АЛБЕНА АД
  www.albena.bg
ММЦ Приморско
  www. primorskoclub.bg
Европейска Федерация по Петанк
   http://www.cep-petanque.com/
  контакти ClickDot Ltd. - Software and web solutions