Добре дошли  

         “Макаров & Синове”ООД е фирма с многогодишен опит, специализирана в сферата на международните икономически отношения, туризъм и консултантски услуги. 

        “Макаров & Синове” ООД извършва висококачествени комплексни услуги, базирани на специфичните потребности, конкретните намерения и цели на клиентите. Фирмата осъществява конструктивно посредничество в контактите с български и чуждестранни партньори във всички области на бизнеса , консултации за търговско и финансово управление на съответните пазари, ПР и рекламна дейност, туризъм и недвижими имоти.

 “М & С” ООД е на ваше разположение за едно ползотворно и успешно сътрудничество в бизнеса..
  контакти ClickDot Ltd. - Software and web solutions