Представителства  
Макаров & Синове ООД има реализирани множество проекти във всички отрасли на икономиката – производство, проектиране, строителство,недвижими имоти, енергетика, фармация и медицина, транспорт, спедиция, дизайн,туризъм, търговия и др. Консултантски услуги в областа на външната търговия, маркетинг, реклама и информационно осигуряване на продажбите в България и зад граница, информационни услуги в областта на търговията и финансите.МБТ ООД предлага информационни услуги в потребителския пазар,съхранение и търсене на информация, събиране на информация за бази данни, изготвяне на договори, съпровождане на сделки, анализ на пазарите за стоки и услуги и други.
  контакти ClickDot Ltd. - Software and web solutions